Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 18. nora 2018 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------1. postní týden------------------------------------
Nedle18. nora1. neděle postní
9:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
10:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu a Duškovu
-----------------------------------2. postní týden------------------------------------
Nedle25. nora2. neděle postní
9:00 hod. kostel sv. Václava Horky bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
10:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
13:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)