Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 11. bezna 2018 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------4. postní týden------------------------------------
Nedle11. bezna4. neděle postní
9:00 hod. kostel sv. Václava Horky bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
10:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
13:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
-----------------------------------5. postní týden------------------------------------
Nedle18. bezna5. neděle postní
9:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
10:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob