Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 1. dubna 2018 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------1. velikonoční týden---------------------------------
Nedle1. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
10:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
--------------------------------2. velikonoční týden---------------------------------
Nedle8. dubna2. neděle velikonoční
10:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
13:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)