Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 29. dubna 2018 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------5. velikonoční týden---------------------------------
Nedle29. dubna5. neděle velikonoční
9:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
10:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
--------------------------------6. velikonoční týden---------------------------------
Nedle6. kvtna6. neděle velikonoční
10:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy POUTNÍ za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod
13:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova s májovou pobožností