Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 13. kvtna 2018 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------7. velikonoční týden---------------------------------
Nedle13. kvtnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
9:00 hod. kostel sv. Václava Horky bohoslužba slova s májovou pobožností
10:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Poutní slavnost, za farníky
Ptek18. kvtna
18:00 hod. fara Žleby eucharistick ob
-----------------------------------Doba velikonoční-----------------------------------
Nedle20. kvtnaSlavnost Seslání Ducha svatého
10:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
13:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova s májovou pobožností