Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 20. kvtna 2018 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------Doba velikonoční-----------------------------------
Nedle20. kvtnaSlavnost Seslání Ducha svatého
10:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
13:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova s májovou pobožností
---------------------------------7. týden v mezidobí----------------------------------
Ptek25. kvtna
18:00 hod. fara Žleby eucharistick ob
Sobota26. kvtnasv. Filipa Neriho
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice Poutní eucharistická oběť (P. Tobek) - po skončení KONCERT žáků ZUŠ Čáslav
---------------------------------8. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle27. kvtnaSlavnost Nejsvětější Trojice
9:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova s májovou pobožností
10:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
14:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav bohoslužba slova s májovou pobožností