Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 27. kvtna 2018 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------8. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle27. kvtnaSlavnost Nejsvětější Trojice
9:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova s májovou pobožností
10:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
14:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav bohoslužba slova s májovou pobožností
Ptek1. ervnasv. Justina
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 hod. fara Žleby eucharistick ob
---------------------------------9. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle3. ervnaSlavnost Těla a krve Páně
10:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice Poutní eucharistická oběť
13:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)