Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 17. ervna 2018 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------11. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle17. ervna11. neděle v mezidobí
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Ptek22. ervna
18:00 hod. fara Žleby eucharistick ob
-------------------------------------------------------------------------------------------
23.6.2018 9:00 Žehušice: Hubertská mše svatá
-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------12. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle24. ervnaSlavnost Narození sv. Jana Křtitele
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky