Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 12. srpna 2018 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------19. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle12. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
ter14. srpnasv. Maxmiliána Marie Kolbeho
0:00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie Starkoč bohoslužba slova z vigilie slavnost Nanebevzetí PM
Sobota18. srpna
10:00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie Starkoč Modlitba za obec a za rodáky (P. Minář)
14:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov Poutní eucharistická oběť za osadníky
---------------------------------20. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle19. srpna20. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marii, Josefa a Věru Kodešovi z Kamenných Mostů
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Karla Hniličku, rodinu Daňkovu a Moravečkovu