Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 2. z 2018 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------22. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle2. z22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč Poutní eucharistická oběť za osadníky
Steda5. z
18:00 hod. fara Žleby za sourozence a jejich rodiny s prosbou o dar víry
Ptek7. z
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 hod. fara Žleby za dobrodince a za všechny, kteří pečují o staré a nemocné
Sobota8. zSvátek Narození Panny Marie
18:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav eucharistická oběť (přeložena na 15.9.2008 v 18:00)
---------------------------------23. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle9. z23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby slavnost posvěcení kostela za Antonína Vévodu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Horkých a doktora Geryka
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)