Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 9. z 2018 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------23. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle9. z23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby slavnost posvěcení kostela za Antonína Vévodu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Horkých a doktora Geryka
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Steda12. z
18:00 hod. fara Žleby za rodiče z obou stran a jejich děti s rodinami
Ptek14. zSvátek Povýšení svatého kříže
18:00 hod. fara Žleby za manžela Josefa a jeho celou rodinu
Sobota15. zPanny Marie Bolestné
18:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Za živé a + návštěvníky bohoslužeb ve zdejším kostele, umírající a všechny zemřelé a duše v očistci
---------------------------------24. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle16. z24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
10:00 hod. kostel sv. Václava Horky Projekt \"Bitva u Čáslavi\" eucharistická oběť