Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 21. jna 2018 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------29. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle21. jna29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na úmysl Panny Marie
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice modlitba svatého růžence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Steda24. jna
18:00 hod. fara Žleby za tatínka, jeho rodinu a bratrance
Ptek26. jna
11:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Rozloučení Jozef Smešný, 1933
18:00 hod. fara Žleby za farníky - nekoná se
Sobota27. jna
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Slavnostní koncert
---------------------------------30. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle28. jna30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice modlitba svatého růžence
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob