Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 4. listopadu 2018 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------31. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle4. listopadu31. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu, Hrníčkovu, Semerádovu, Vágnerovu a Jiřího Matouška
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Josefa Dolejše rodinu Dolejšovou, Rokosovu, Kořínkovu, Tomáškovu a za všechny věrné zemřelé
Steda7. listopadu
18:00 hod. fara Žleby za farníky
Ptek9. listopaduSvátek Posvěcení lateránské baziliky
18:00 hod. fara Žleby za nemocné
---------------------------------32. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle11. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob