Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 11. listopadu 2018 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------32. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle11. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
Ptek16. listopadu
18:00 hod. fara Žleby na svatého otce a biskupy
Sobota17. listopadusv. Alžběty Uherské
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jiřinu Kašíkovu, Vláďu Netáhla, jejich rodiny, ošetřovatele a duše v očistci
---------------------------------33. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle18. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob