Farnost Žleby
Dnes: sv. Pia z Pietrelciny, 24. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
16.9.2023Farní inFormace
- 18. listopadu 2018 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------33. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle18. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Středa21. listopaduZasvěcení Panny Marie
18:00 hod. fara Žleby za přátele a dobrodince
Pátek23. listopaduSlavnost sv. Klementa I.
18:00 hod. fara Žleby za rodiče, příbuzné a známé
----------------------------------34. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle25. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:fara Žlebystředa, pátekod 17:30 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2018
všeobecný:
Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.
misijní:
Abychom v denní liturgii srdcem vyhlíželi Pána, který stále přichází
národní:
Aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby