Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 2. prosince 2018 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------1. adventní týden-----------------------------------
Nedle2. prosince1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, Duškovu a duše v očistci
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Steda5. prosince
18:00 hod. fara Žleby za + Vlastu Zámečníkovou
Ptek7. prosincesv. Ambrože
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 hod. fara Žleby za + Mons. Josefa Maňáka - farnost Místek
Sobota8. prosinceSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Vebrovu, Musilovu a Hniličkovu
----------------------------------2. adventní týden-----------------------------------
Nedle9. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za paní Annu Caisovou a Annu Adamovou ze mlýna