Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 9. prosince 2018 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------2. adventní týden-----------------------------------
Nedle9. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za paní Annu Caisovou a Annu Adamovou ze mlýna
Steda12. prosince
18:00 hod. fara Žleby za farníky
Ptek14. prosincesv. Jana od Kříže
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy předvánoční koncert dětí ZŠ Potěhy - výtěžek koncertu na opravy kostela
Sobota15. prosince
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jiřinu Kašíkovu a Vladislava Netáhla, jejich rodiny, ošetřovatele a duše v očistci
----------------------------------3. adventní týden-----------------------------------
Nedle16. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob