Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 16. prosince 2018 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------3. adventní týden-----------------------------------
Nedle16. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Steda19. prosince
18:00 hod. fara Žleby za farníky
Ptek21. prosince
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Vebrovu, Musilovu a Hniličkovu
Sobota22. prosince
15:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice adventní koncert chrámového sboru z Kolína + betlémské světlo + pohoštění v hospodě
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Předvánoční koncert
17:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Předvánoční koncert
----------------------------------4. adventní týden-----------------------------------
Nedle23. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Jaroslava Spilku, jeho rodiče, prarodiče a celý rod.