Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 23. prosince 2018 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. adventní týden-----------------------------------
Nedle23. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Jaroslava Spilku, jeho rodiče, prarodiče a celý rod.
Pondl24. prosinceŠtědrý den
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby BETLÉMSKÉ SVĚTLO si můžete odnést do svých domovů z kostelů Žleby, Bratčice, Horky, Potěhy, Okřesaneč, Zbyslav a Starkoč od 13:00 do 14:00 hod. - Licoměřice od 14:00 se zpíváním koled.
22:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Vánoční eucharistická oběť
------------------------------------Doba vánoční-------------------------------------
ter25. prosinceSlavnost Narození Páně
0:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavná půlnoční - za mír a pokoj na celém světě
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy slavná vánoční za farníky
Steda26. prosinceSvátek Sv. Štěpána
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na poděkování
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Ptek28. prosinceSvátek sv. Mláďátek
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav na poděkování
Sobota29. prosince
16:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Vánoční koncert a prozpěvování - Petr Minář
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za syna Ladislava Holého a manžela vánoční eucharistická oběť
Nedle30. prosinceSvátek Svaté rodiny
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za nemocné
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)