Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 6. ledna 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba vánoční-------------------------------------
Nedle6. lednaSlavnost Zjevení Páně
(svěcení vody, křídy, kadidla)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na úmysl dárců mešních fundací 2
Ptek11. ledna
18:00 hod. fara Žleby na úmysl dárců mešních fundací 3
Sobota12. ledna
17:30 hod. kostel sv. Václava Horky za Václava Pipka a jeho rodiče (P. Tobek)
Nedle13. lednaSvátek Křtu Páně
8:00 hod. fara Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)