Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 13. ledna 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba vánoční-------------------------------------
Nedle13. lednaSvátek Křtu Páně
8:00 hod. fara Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
---------------------------------1. týden v mezidobí----------------------------------
Pondl14. ledna
14:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice pohřeb Jaroslava Doležalová, *1936 (Mgr. Milan Vrbijak)
Ptek18. lednaPanny Marie
18:00 hod. fara Žleby na úmysl dárců mešních fundací 4
---------------------------------2. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle20. ledna2. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. fara Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za p. Vebera a jeho rodinu