Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 20. ledna 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------2. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle20. ledna2. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. fara Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za p. Vebera a jeho rodinu
Ptek25. lednaSvátek Obrácení sv. Pavla
18:00 hod. fara Žleby na úmysl dárce
Sobota26. lednasv.Timoteje a Tita
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za živé i zemřelé členy rodony Vebrovy, Musilovy a Hniličkovy
---------------------------------3. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle27. ledna3. neděle v mezidobí
8:00 hod. fara Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob