Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 27. ledna 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------3. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle27. ledna3. neděle v mezidobí
8:00 hod. fara Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
Pondl28. lednasv. Tomáše Akvinského
13:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Pohřeb Marie Volencová, *1938 (Mgr. Bohuslav Stařík)
Steda30. ledna
18:00 hod. fara Žleby na úmysl dárců mešních fundací 5
Ptek1. nora
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 hod. fara Žleby na úmysl dárců mešních fundací 6
Sobota2. noraSvátek Uvedení Páně do chrámu
Žehnání svíček
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------4. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle3. nora4. neděle v mezidobí
8:00 hod. fara Žleby za farníky