Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 3. nora 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------4. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle3. nora4. neděle v mezidobí
8:00 hod. fara Žleby za farníky
Steda6. norasv. Pavla Mikiho a druhů
18:00 hod. fara Žleby za farníky
Ptek8. nora
18:00 hod. fara Žleby za děti a mládež z rozpadlých manželství
Sobota9. nora
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Pavelkovu, Švandovu, Uchytilovu, prosba o zdárné úřední řízení a duše v očistci
---------------------------------5. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle10. nora5. neděle v mezidobí
8:00 hod. fara Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob