Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 10. nora 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------5. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle10. nora5. neděle v mezidobí
8:00 hod. fara Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
Steda13. nora
18:00 hod. fara Žleby na úmysl dárců mešních fundací 7
Ptek15. nora
18:00 hod. fara Žleby na úmysl dárce
Sobota16. nora
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miloslavu Babičkovou, manžela Václava, jejich rodiče a sourozence a syna Vácslava s manželkou
---------------------------------6. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle17. nora6. neděle v mezidobí
8:00 hod. fara Žleby za farníky
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob