Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 17. nora 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------6. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle17. nora6. neděle v mezidobí
8:00 hod. fara Žleby za farníky
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Steda20. nora
18:00 hod. fara Žleby na úmysl dárců mešních fundací 8
Ptek22. noraSvátek Stolce sv. Petra
18:00 hod. fara Žleby na úmysl dárců mešních fundací 9
Sobota23. norasv. Polykarpa
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky na úmysl dárce
---------------------------------7. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle24. nora7. neděle v mezidobí
8:00 hod. fara Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Marii a Aloise Vančurovy