Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 24. nora 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------7. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle24. nora7. neděle v mezidobí
8:00 hod. fara Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Marii a Aloise Vančurovy
Steda27. nora
18:00 hod. fara Žleby na úmysl dárců mešních fundací 10
Ptek1. bezna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 hod. fara Žleby za maminku a celou rodinu
---------------------------------8. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle3. bezna8. neděle v mezidobí
8:00 hod. fara Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Tomáškovu, Novákovu, Majerovu a Matouškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)