Farnost Žleby
Dnes: Pátek, 2. velikonoční týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
9.4.2024Farn inFormace
- 3. bezna 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------8. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle3. bezna8. neděle v mezidobí
8:00 hod. fara Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Tomáškovu, Novákovu, Majerovu a Matouškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
--------------------------------------Doba postní--------------------------------------
Steda6. beznaPopeleční středa
Den přísného postu, žehnání popela a udělování popelce
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť s udílením svátostiny popelec
Ptek8. bezna
18:00 hod. fara Žleby na dobrý úmysl
Sobota9. bezna
16:30 hod. kostel sv. Václava Horky pobožnost křížové cesty
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky jako prosba o úspěšnou operaci a zdárný průběh léčby a duše v očistci s udělováním popelce
-----------------------------------1. postní týden------------------------------------
Nedle10. bezna1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky s udělováním popelce
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť s udělováním popelce