Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 10. bezna 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------1. postní týden------------------------------------
Nedle10. bezna1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky s udělováním popelce
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť s udělováním popelce
Ptek15. bezna
18:00 hod. fara Žleby za oběti střelby v novozélandských mesitách a za jejich vrahy
Sobota16. bezna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiče příbuzné a známé
-----------------------------------2. postní týden------------------------------------
Nedle17. bezna2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob