Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 24. bezna 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------3. postní týden------------------------------------
Nedle24. bezna3. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Irenu a Ludovíta Rakašovy, za rodiny Laciovu, Tomášovu, Hruškovu.
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
Pondl25. beznaSlavnost Zvěstování Páně
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za děti a mládež
Steda27. bezna
18:00 hod. fara Žleby za nemocné a staré
Ptek29. bezna
18:00 hod. fara Žleby za rodinu Špatkovu a Sitařovu, a poděkování za 50 let manželství
-----------------------------------4. postní týden------------------------------------
Nedle31. bezna4. neděle postní
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)