Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 31. bezna 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------4. postní týden------------------------------------
Nedle31. bezna4. neděle postní
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Steda3. dubna
18:00 hod. fara Žleby za dobrovolné dárce orgánů
Ptek5. dubna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 hod. fara Žleby za rodiny
Sobota6. dubna
16:30 hod. kostel sv. Václava Horky svátost smíření a modlitba křížové cesty
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za oběti domácího násilí a znásilnění
-----------------------------------5. postní týden------------------------------------
Nedle7. dubna5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice svátost smíření
10:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob