Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 14. dubna 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------6. postní týden------------------------------------
Nedle14. dubnaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Svátost smíření a modlitba křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
-------------------------------------Svatý týden--------------------------------------
tvrtek18. dubnaZelený čtvrtek
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby památka poslední večeře Páně
Ptek19. dubnaVelký pátek
Den přísného postu
15:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pamatka utrpení Páně
Sobota20. dubnaBílá sobota
19:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
--------------------------------1. velikonoční týden---------------------------------
Nedle21. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
10:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob