Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 19. kvtna 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------5. velikonoční týden---------------------------------
Nedle19. kvtna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby POUTNÍ za Annu a Josefa Procházkovy, syna Josefa s májovou pobožností
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
Steda22. kvtna
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + Věru Hruškovou s májovou pobožností
Ptek24. kvtna
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky KONCERT Petra Mináře v rámci projektu \"Noc kostelů\"
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť s májovou pobožností
--------------------------------6. velikonoční týden---------------------------------
Nedle26. kvtna6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky s májovou pobožností
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu, manželku, jejich rodiče, sourozence a zetě Josefa s májovou pobožností
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním a májovou pobožností (P. Minář)