Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 26. kvtna 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------6. velikonoční týden---------------------------------
Nedle26. kvtna6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky s májovou pobožností
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu, manželku, jejich rodiče, sourozence a zetě Josefa s májovou pobožností
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním a májovou pobožností (P. Minář)
Steda29. kvtna
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + Věru Hruškovou s májovou pobožností
Ptek31. kvtnaSvátek Navštívení Panny Marie
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Menouškovu
Sobota1. ervnasv. Justina
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
--------------------------------7. velikonoční týden---------------------------------
Nedle2. ervnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Javůrkovu