Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 2. ervna 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------7. velikonoční týden---------------------------------
Nedle2. ervnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Javůrkovu
Steda5. ervnasv. Bonifáce
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek7. ervna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota8. ervna
11:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav pohřeb Gabriel Juhász, *1950
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
-----------------------------------Doba velikonoční-----------------------------------
Nedle9. ervnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob