Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 16. ervna 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------11. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle16. ervnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
10:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav POUTNÍ za osadníky - Spolek zve celou farnost
Steda19. ervna
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek21. ervnasv. Aloise Gonzagy
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
---------------------------------12. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle23. ervnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
10:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice POUTNÍ za za rodinu Daňkovu a Moravečkovu - Spolek zve celou farnost