Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 4. srpna 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------18. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle4. srpna18. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter6. srpnaSvátek Proměnění Páně
18:00 hod. kostel sv. Vavřince Ronov nad D. eucharistick ob
Sobota10. srpnaSvátek sv. Vavřince
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na úmysl dárce
---------------------------------19. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle11. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za dr. Geryka, rodinu Horkých a Muttlovu