Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 1. z 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------22. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle1. z22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Jaroslavu a Josefa Vítkovy a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Jelínkovu a zetě Zdeňka
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA
Steda4. z
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za dobrodince a za všechny, kteří pečují o staré a nemocné
Ptek6. z
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče z obou stran a jejich děti s rodinami
Sobota7. z
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------23. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle8. z23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA, za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA za rodinu Duškovu a Andělovu a duše v očistci
15:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy SLAVNOSTNÍ POSVÍCENSKÝ KONCERT