Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 8. z 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------23. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle8. z23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA, za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA za rodinu Duškovu a Andělovu a duše v očistci
15:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy SLAVNOSTNÍ POSVÍCENSKÝ KONCERT
Steda11. z
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zemřelého manžela Josefa a jeho celou rodinu
Ptek13. zsv. Jana Zlatoústého
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Špatkovu a Vévodovu
Sobota14. zSvátek Povýšení svatého kříže
18:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Benefiční koncert ženského pěveckého sboru Donatio Artis
---------------------------------24. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle15. z24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť - nekoná se