Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 15. z 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------24. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle15. z24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť - nekoná se
Steda18. z
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Poděkování za uzdravení po operaci a prosba za Boží ochranu
Ptek20. zsv. Ondřeje Kim a Pavla Chong
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Sobota21. zSvátek sv. Matouše
15:30 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice BENEFIČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU BONA NOTA
17:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA za ostadníky
---------------------------------25. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle22. z25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manželé Šmejckých, syny Františka, Václava a Josefa, za snachy, vnuka a zetě Václava Šimka
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za farníky