Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 22. z 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------25. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle22. z25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manželé Šmejckých, syny Františka, Václava a Josefa, za snachy, vnuka a zetě Václava Šimka
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za farníky
Steda25. z
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek27. zsv. Vincence z Paula
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota28. zSlavnost Sv. Václava
10:00 hod. kostel sv. Václava Horky POUTNÍ za táty Václava a Josefa
---------------------------------26. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle29. z26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob