Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 29. z 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------26. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle29. z26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Steda2. jnasvatých andělů strážných
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek4. jnasv. Františka z Assisi
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
---------------------------------27. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle6. jna27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za manžele Zelenkovy, manžele Jelínkovy a za rodinu Liegertovu