Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 29. září 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------26. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle29. září26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Středa2. říjnasvatých andělů strážných
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek4. říjnasv. Františka z Assisi
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
----------------------------------27. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle6. října27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za manžele Zelenkovy, manžele Jelínkovy a za rodinu Liegertovu

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2019
všeobecný:
misijní:
Aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.
národní:
Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby