Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 6. jna 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------27. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle6. jna27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za manžele Zelenkovy, manžele Jelínkovy a za rodinu Liegertovu
Steda9. jna
18:00 hod. fara Žleby za živou a zemřelou rodinu Pikhartovu a Sitařovu
Ptek11. jna
18:00 hod. fara Žleby za Josefa a Květuši Kneřovy a duše v očistci
Sobota12. jna
16:30 hod. kostel sv. Václava Horky modlitba svatého růžence
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------28. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle13. jna28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a prarodiče Kosovy, jejich dceru Danielu a ten celý rod.
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob