Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 13. jna 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------28. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle13. jna28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a prarodiče Kosovy, jejich dceru Danielu a ten celý rod.
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Steda16. jna
18:00 hod. fara Žleby za farníky
Ptek18. jnaSvátek sv. Lukáše
13:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice pohřeb Jarmila Daňková, *1933
18:00 hod. fara Žleby za řeholníky a řeholnice zvláště pracující v misiích
Sobota19. jna
17:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Josefa Dolejše, rodiny Dolejšovu, Kořínkovu, Rokosovu a Tomáškovu v Okřesanči
---------------------------------29. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle20. jna29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)