Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 27. jna 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------30. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle27. jna30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Karla Javůrka, rodiče a snachu Janu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za rodinu Žďárských a Vašíčkovu
Steda30. jnaSvátek Výročí posvěcení katedrály
18:00 hod. fara Žleby za Gabriela Juháse a za jeho syna Pavlíčka Juháse
Ptek1. listopaduSlavnost Všech svatých
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota2. listopaduVzpomínka na všechny věrné zemřelé
15:30 hod. hřbitov ve Žlebech pobožnost za zemřelé
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Dušičkový koncert ZUŠ Vysoké Mýto
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za všechny zemřelé
16:45 hod. kostel sv. Václava Horky - přilehlý hřbitov pobožnost za zemřelé na nejvýše položeném hřbitově ve farnosti
---------------------------------31. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle3. listopadu31. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu, Hrníčkovu, Semerádovu, Vágnerovu a Jiřího Matouška
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu, manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence a zetě Josefa
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním a pobožnost za zemřelé (P. Minář)