Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 10. listopadu 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------32. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle10. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za živé dárce jednoho z párových orgánů jejich těla
Steda13. listopadusv. Anežky České
18:00 hod. fara Žleby eucharistick ob
Ptek15. listopadu
18:00 hod. fara Žleby eucharistick ob
---------------------------------33. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle17. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 17.11. do 23.11.2019 bude duchovní správce na exerciciích. V naléhavých případech zastoupí Mgr. Milan Vrbiak, tel: +420731604253
-------------------------------------------------------------------------------------------