Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 24. listopadu 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------34. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle24. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za paní Anna Caisovou - mlynářku a paní Annu Adamovou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice POUTNÍ za živé i zemřelé obyvatele Licoměřic a Lipovce a za oběti 2. světové války z okolí
Steda27. listopadu
18:00 hod. fara Žleby eucharistick ob
Ptek29. listopadu
18:00 hod. fara Žleby eucharistick ob
----------------------------------1. adventní týden-----------------------------------
Nedle1. prosince1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)