Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 8. prosince 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------2. adventní týden-----------------------------------
Nedle8. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Pondl9. prosinceSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na úmysl Panny Marie
Ptek13. prosincesv. Lucie
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy VÁNOČNÍ KONCERT dětí ZŠ A MŠ v Potěhách
18:00 hod. fara Žleby eucharistick ob
Sobota14. prosincesv. Jana od Kříže
15:00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie Starkoč ADVENTNÍ KONCERT Double Guitar Band
17:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice ADVENTNÍ KONCERT - pořádá spolek ZVON
----------------------------------3. adventní týden-----------------------------------
Nedle15. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky ADVENTNÍ KONCERT manželů Kavánkových