Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 15. prosince 2019 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------3. adventní týden-----------------------------------
Nedle15. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky ADVENTNÍ KONCERT manželů Kavánkových
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 16.12. do 20.12.2019 bude duchovní správce na dovolené. V naléhavých případech zastoupí Mgr. Milan Vrbiak, tel: +420731604253
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota21. prosince
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav VÁNOČNÍ KONCERT - KŮROVCI - řídí Ing. P. Starý nasvíceno betlémským světlem
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za manžela Ladislava Holého, syna Ladislava Holého, rodinu Trávníčkovu a rodinu Holovu
----------------------------------4. adventní týden-----------------------------------
Nedle22. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob