Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024kostel Narození Panny Marie Žleby
Pořad Bohoslužeb   Historie   Mapa farnosti  
Historie
Vznik farního kostela Narození Panny Marie ve Žlebech se datuje do roku 1540. Tehdy majitel zdejšího panství Kuneš Bohdanecký z Hodkova nechal postavit zdejší kostel a vybudoval zvonici na protějším vrchu na druhém břehu řeky Doubravy. Pro zvonici obstaral dva zvony, Marka a Marií, zřejmě klabalovského původu. Oba jsou na zvonici dodnes.
Sídlo farnosti bylo přeneseno do Žlebů, aby zdejší osadníci nemuseli chodit do kostela až do sousedních Markovic. Kostel tehdy vystavěný byl malý a nízký, asi polovina nynějšího. Postupem času nevyhovoval svoji velikostí pro potřeby větší účasti lidí na bohoslužbách. V roce 1702 je o něm zmínka jako o sešlém, zpustlém a dlouho neopravovaném. Aby nedošlo k jeho zrušení proto byl v roce 1714 nákladně obnoven, rozšířen do šířky i výšky, přistavěno oratorium a sakristie. Kostel získal ozdobnou věž a byl okrášlen křížem. To vše na náklad Pána z Kaisersteinu.
Když panství zdědila jeho jediná dcera Kateřina, obnovila roku 1741 sochu Panny Marie na náměstí. Též nechala postavit r. 1749 misionářský kříž před kostelem, který se nedochoval.
Po roce 1775 nechal Adam z Auerspergu postavit sobě a manželce Vilemíně na severní straně kostela nákladnou hrobkovou kapli. Další opravy následovaly v roce 1783 a 1875. Částečně nové zařízení bylo pořízeno v roce 1896.
Vnitřek kostela má na zdech a stropě pěkné fresky. Ve zdi uvnitř kostela je zasazeno několik náhrobních kamenů z bílého mramoru. Vlivem času již nelze úplně rozluštit nápisy té doby. Také před hlavním oltářem jsou náhrobky které jsou tak vyšlapány, že nelze písmo na nich přečíst a jen ze zachovalých znaků lze odhadnout osoby které zde odpočívají.
V minulém století byl několikrát opravován a malován. Byly pořízeny nové křišťálové lustry. V roce 1960 byla provedena oprava střechy a dosazena nová tašková krytina.
Jelikož poloha kostela je na levém břehu řeky Doubravy trpěl v minulosti mnoha velkými povodněmi.
V roce 1734 voda z rozvodněné Doubravy vnikla do chrámu Páně, kde plavaly lavice a ostatní zařízení. Voda v kostele dosahovala podle dobových pramenů 11 lokte vysoko.
Také později v roce 1804 voda zaplavila tehdejší sousední hřbitov a zbořila ohradní zeď. V kostele se podlaha na několika místech propadla.
Večer ze dne 29. na 30. července v roce 1897 po třídenním stálém dešti stihla Žleby veliká povodeň. Voda opět vnikla do kostela a dosahovala až k druhému stupni hlavního oltáře.
Asi největší pohroma se udála 23. května 1908. Do kostela se dostala voda až nad oltářní tabuli a lavice, zpovědnice i skříně po kostele volně plavaly.
Po dostavbě přehrady v Pařížově již voda Doubravy zdejší kostel neohrožovala.
(c) 2005-2024 Farnost Žleby